İç Hastalıkları Nedir?

İç hastalıkları, tıbbın bir ana bilim dalıdır; Dahiliye olarak da bilinir.
İnsanın sindirim sistemi, böbrek, kalp, akciğer, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal, hormonal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.

 • Allerji-Klinik İmmünoloji

 • Endokrinoloji

 • Enfeksiyon Hastalıkları

 • Gastroenteroloji

 • Göğüs Hastalıkları

 • Hematoloji

 • Kardiyoloji

 • Nefroloji

 • Romatoloji

 • Geriatri

 • Tıbbi Onkoloji

Service details

Like it ?0