Göğüs Hastalıkları

Göğüs hastalıkları, özellikle akciğerlerin pnömoni, plörezi, tüberküloz, bronşektazi, akciğer kanserleri, plevra hastalıkları, mediasten hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH), astım gibi solunum sisteminin alt bölümlerinin hastalıkları ile ilgilenen bir daldır.
Dahili tıp bilimlerine bağlı bir anabilim dalıdır.
Amfizem, ampiyem gibi hastalıklar da bu gruptadır.

  • Astım

  • Bronşit

  • Nefes Darlığı

  • Öksürük

  • Verem

  • Zatülcenp

  • Zatürre

Service details

Like it ?0