Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Ünitesi’nde; konusunda uzman hekim kadrosu ile modern teknolojik donanımı, anestezi ve yoğun bakım hizmetleri desteğiyle acil ve elektif cerrahi modern yöntemlerle yapılmaktadır.

Bütün girişimlerde ‘hastalık yok hastanın hastalığı var’ ilkesi esas alınarak gereken en az ve en uygun işlemler planlanmaktadır. Her hastanın kendine ait özellikleri vardır ve özel değerlendirilmesi gerekir, ana prensibi ile değerlendirilmektedir.

Klasik cerrahi yöntemler, videoendoskopik (laparoskopik) cerrahi ve lazer cerrahisi başarıyla uygulanmaktadır.

Başlıca yapılan Ameliyatlar;

  • Endokrin Cerrahisi

Goitre, Sürrenal bezler v.b.,

  • Meme Cerrahisi

İyi huylu, kötü huylu v.b.

  • Hepatobiller Cerrahi

Safra kesesi, karaciğer, safra yolları v.b.

  • Gastroenterolojik Cerrahi

Yemek borusu, mide, duodenum, ince ve kalın barsak, rektum v.b

  • Fıtık Cerrahisi

Karın, kasık, diyafragma, ameliyat sonrası oluşmuş fıtıklar, Klasik, laparoskopik yama ile onarım

  • Proktolojik Cerrahi

Hemoroid, basur, fissür, fistul, kıl dönmesi (klasik ve lazer cerrahisi)

  • Reflü Cerrahisi

  • Kanser Cerrahisi

  • Acil Cerrahi

Acil ameliyat gerektiren bütün olgular

Service details

Like it ?0