Çocuk cerrahisinin ilgi alanına giren hastalıklar nelerdir?

 • Doğumdan başlayarak ileriki yaşlarda kasıkta, göbekte ve karında görülebilen fıtıklar

 • Bir veya her iki testisin keseye inmemiş olması

 • Torbada veya kasıkta görülen içi su dolu kistler

 • Torbada ağrılı, kızarık şişlik

 • İdrarını pipisinin altından veya üstünden yapma

 • Sünnet derisinin yapışık olması

 • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına yol açan böbrek ve idrar yolu hastalıkları veya taşlar

 • Göğüs kafesinde veya sırtta şekil bozuklukları

 • Boyunda eğrilik

 • Boyunda zaman zaman tekrarlayan ağrılı veya ağrısız akıntılı şişlikler, guatr

 • Baş boyun ve vücudun hemen her yerinde kırmızı ben şeklinde veya yaygın olarak görülebilen hemanjiom olarak adlandırdığımız iyi huylu tümörler.

 • Karaciğer, dalak, böbrekler, böbrek üstü bezleri, mide, barsaklar, mesane gibi organlar başta olmak üzere kitle ile ortaya çıkabilen çocukluk çağı iyi huylu tümörleri ve kanserleri

 • Karın ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma gibi bulgularla seyreden başta apandisit olmak üzere doğumsal veya sonradan ortaya çıkabilen bütün karın içi iltihaplanmalar

 • Araç içi veya dışı trafik kazası, yüksekten düşme, çarpma, silahla yaralanma ve benzerleri gibi durumlarda acil veya daha sonra yapılan müdahaleler

Service details

Like it ?0