Acil Servis
Acil Servis

Acil Servis Özel Hospitalist Acil Servis biriminde haftanın 7 günü 24 saat sağlık hizmeti vermektedir. Konusunda deneyimle hekimler ve sağlık personelimizle tanı ve tedavi boyutunda etkin olarak çalışan servisimizde gerekli hallerde laboratuvar , radyoloji tetkikleri...

Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı

Acil diş hekimliği hizmeti Ağız, diş sağlığı kliniğimiz yılın her günü 24 saat hizmet vermektedir. Genel diş hekimliği hizmetleri dışında acil durumlarda da kliniğimizden istediğiniz zaman diliminde diş hekimliği hizmeti alabilmeniz mümkündür. Koruyucu diş hekimliği...

Nöroşirurji(Beyin ve Sinir Cerrahisi
Nöroşirurji(Beyin ve Sinir Cerrahisi

Nöroşirurji (Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi) Nedir?: Nöroşirurji kelime olarak ; “Sinir Sistemi Cerrahisi “ demektir. Türkçe de “Sinir” kelimesi aynı zamanda “Ruh hali- Asabiye” Anlamında da kullanıldığı için, karışıklığa mahal vermemek adına Nöroşirurji yerine:“Beyin...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü; 0-16 yaş aralığındaki çocuklara koruyucu sağlık hizmetleri ile birlikte, hastalıkların erken tanı ve tedavisi hizmetlerini sunmaktadır. Bu bölümün amacı, sağlıklı çocukların yetişmesini sağlamak; sağlığı bozulan çocukları...

Dermatoloji(Cildiye)
Dermatoloji(Cildiye)

Dermatoloji (Cildiye) Dermatoloji, cilt hastalıkları ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalı. Deri bilimi olarak da adlandırılmaktadır. Saç dökülmesi hangi nedene bağlı olursa olsun eğer bir kişi böyle bir durumdan yakınıyor ise hiç paniğe kapılmadan bir Deri...

Beslenme ve Diyet
Beslenme ve Diyet

Beslenme ve Diyet Diyetisyen dört senelik beslenme ve diyetetik eğitimini başarıyla tamamlamış kişilerdir. Besin ve beslenme konularında uzmanlık bilgisine sahiptir. Diyetisyenler sağlıklı veya hasta kişilerin uygun beslenme rejimini belirler. Bu amaçla, özellikle kişilerin yaşam standardı...

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi Nedir? Fizik tedavi, ya da İngilizce konuşulan ülkelerde yaygın adıyla fizyoterapi, yaralanma, hastalık, travma ya da yaşlılık gibi nedenlerle eksilme gösteren fonksiyonel hareketleri geri kazandırma amaçlı yapılan, elektrik akımı, sıcak ya da soğuk...

Genel Cerrahi
Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Genel Cerrahi Ünitesi’nde; konusunda uzman hekim kadrosu ile modern teknolojik donanımı, anestezi ve yoğun bakım hizmetleri desteğiyle acil ve elektif cerrahi modern yöntemlerle yapılmaktadır. Bütün girişimlerde ‘hastalık yok hastanın hastalığı var’ ilkesi esas...

Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi

Çocuk cerrahisinin ilgi alanına giren hastalıklar nelerdir? Doğumdan başlayarak ileriki yaşlarda kasıkta, göbekte ve karında görülebilen fıtıklar Bir veya her iki testisin keseye inmemiş olması Torbada veya kasıkta görülen içi su dolu kistler Torbada ağrılı,...

Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon ya da infeksiyon; enfeksiyöz hastalık, intaniye, bulaşım olarak da bilinir. Hastalık yapıcı herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki mikropların veya parazitlerinvücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalık tablosudur. Bu hastalıklar, bir bireyden diğerine veya...

Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Göğüs hastalıkları, özellikle akciğerlerin pnömoni, plörezi, tüberküloz, bronşektazi, akciğer kanserleri, plevra hastalıkları, mediasten hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH), astım gibi solunum sisteminin alt bölümlerinin hastalıkları ile ilgilenen bir daldır. Dahili tıp bilimlerine...

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Sağlığı Jinekoloji, kadın sağlığı ve hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Daha çok kadın hastalıkları ve doğum ana bilim dalı ile eğitim verilen tıp fakülterinde obstetrik, yani doğum ve ilgili patolojileri dışarda tutan ancak...

Kardiyoloji
Kardiyoloji

Kardiyoloji Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni...

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kulak(organ) Kulak (auris), işitme işlevini gören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapıdır. Üç kısımda incelenir: Dış kulak Orta kulak İç kulak Dış Kulak İki kısımdan oluşur. Dışa doğru çıkıntı yapan kısmına kulak kepçesi adı...

Nöroloji
Nöroloji

Nöroloji nedir? Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan...

Psikolog
Psikolog

Psikoloji Nedir? Psikoloji (Yunanca ψυχολογία, psihologia: Psikoloji), insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla çok daha kısa bir geçmişe sahiptir. Bu kısa...

Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları

Göz Nedir? Göz, göz çukurunda bulunan, iri bir bilye büyüklüğünde, görmeyi sağlayan küremsi bir organdır. Göz, ışığı geçirmeye ve kırmaya elverişli üç tabakanın birleşmesinden oluşmuştur. En dıştaki birinci tabakaya, “sert tabaka” ya da “gözakı” denir;...

İç Hastalıkları
İç Hastalıkları

İç Hastalıkları Nedir? İç hastalıkları, tıbbın bir ana bilim dalıdır; Dahiliye olarak da bilinir. İnsanın sindirim sistemi, böbrek, kalp, akciğer, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal, hormonal ve allerjik hastalıklar, yaşlı...

Ortopedi Ve Travmatoloji
Ortopedi Ve Travmatoloji

Ortopedi nedir? Ortopedi orthos ve paedia sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş düzgün (orthos) çocuk (paedia) anlamına gelir. Temel olarak kas iskelet sistemini ve onun sorunlarını inceleyen, gövdenin devinim dizgesinin morfolojisini ve işlevini değiştiren doğumsal, sonradan edinilmiş ya...

Üroloji
Üroloji

Üroloji nedir? İdrar yollarının ve erkeklerde üreme organlarının yapısı, hastalıkları ve tedavileriyle uğraşan tıbbın bir cerrahi dalı. Ürolojinin bir diğer adı, bevliyedir. Üroloji dalında ihtisas yapan hekimlere ürolog denilmektedir. Böbrek taşları, pyelonefritler, üreter ve mesane taşları,...